ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 9001 belgesi nasıl alınır sorunun cevabına geçmeden önce açıklamak gerekirse; ISO standartları ve ISO 9001 nedir? ISO (International Organization for Standardization), İngilizce bir kısaltma olup evrensel kalite standartlarının ortaya konması ihtiyacıyla doğmuştur. 1947 Şubat ayında toplanarak birçok ülkenin ortak kabul ettiği standart kriterler belirlenmiştir. Bu açıdan ABD, Kanada ve Birleşik Krallık bir komite çatısı kurarak standartlarla ilgili ilk kriterleri belirlemiştir. Ancak komitenin sistemi ilk defa 1987’de ISO 9000 ile somutlaşabilmiştir. 1994 yılında somutlaştırılan ISO 9000 ise çok fazla başlık içermekteydi.

 

Belgenin içeriğindeki ana başlıklar nelerdir? Cenevre’deki çalışmalarla ISO 9001: 2000 adıyla ana başlıklar dörde indirilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) de tabi olduğu uluslararası sistemde, kalite kontrole ilişkin önemli hususlar vardır. Kalite kavramında ise, ‘müşteri memnuniyeti oranı’ çok önemli husustur. ISO belgesindeki ana başlıklarsa şunlardır: Prosedürler denilen ve satın almadan muhasebeye kadar işletmenin akışını düzenleyen dökümanların hazırlanması, işletme süreciyle ilgili planların yapılması, numaralandırılmış dökümanların listelenmesi ve formların hazırlanmasıdır. ISO belgesi alan firmalar hem itibarlı bir imaj kazanır hem de ürünlerinin uluslararası standartlarda olduğunu belgeler. Tabi bu belgeyi almak, firmanın standartlara devamlı uymasını da gerektirir. Uyulmaması durumunda herhangi bir denetleme esnasında belge geçerliliğini yitirecektir. Bu noktada ISO 9001 belgesi nasıl alınır? Sorusu gündeme gelmektedir.

 

ISO 9001 Belge Verilme Süreci Nasıl İşler?

Kuruluş ISO 9001 belgesi almak için gerekli evraklarla birlikte belgeyi almak için belgelendirme kuruluşlarına başvururlar. Belgeyi verecek olanlar; uluslararası alanda akredite olan ve gerekli kriterlere göre hizmet veren yetkili kuruluşlardır. Belgeyi verecek kuruluş personelini bu konuda uzmanlardan seçmeli ve işlemlerini titizlikle uygulamalıdır. Belgeyi alacak firma ise, başvuru işleminden sonra bir denetlenme sürecine tabi olur. Denetlemeyi yapacak kuruluştan gerekli bilgiler alınır ve ticari işletme buna göre organize edilir. ISO 9001 belgesini verecek uzman personel, teftiş sırasında ihtiyaçları belirleyip işletmeye rapor eder. Bu ise danışman firma ile belgeyi alacak işletme arasında belli bir süre çalışmayı gerektirir.

 

Zira işletme gerekli düzenlemeleri yapmak için bu çalışma süresine ihtiyaç duyar. Bu süreçte danışman firma, gördüğü eksiklikleri işletme yetkililerine iletir. İşletme de bu doğrultuda kendi yapısını düzenler. Böylece yukarıda değinilen prosedürler, formlar, görevlere ilişkin tanımlar ortaya çıkarılır. Denetleme süreci olumlu geçtiğinde ise artık belgenin verileceği son denetleme yapılır. Bu denetleme olumlu sonuçlanırsa ISO 9001 belgesi düzenlenip işletmeye teslim edilir.

ISO 9001 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

ISO 9001 belgesi için gerekli evraklar

ISO 9001 belgesi bir kalite belgesi olmaktadır. Bir şirketiniz var ve duvarınız da Iso 9001 belgesi mevcut ise bu şirketinizin kalite yönetim sisteminin kusursuz işlediğini göstermektedir. Bu belge herhangi bir ürüne ya da hizmete verilmemektedir. Iso 9001 belgesi şirketin kendisine verilmektedir. Yani özetle ıso

ISO 9001 Belgesi için gerekli evraklar

9001 şirketlerin tek bir ürünü ile değil, komple şirketin işleyişi, birimleri, satın alması ve insan kaynakları hizmetleri ile ilgilenir. Bu etkenlerin tümünün kusursuz işlediği bir şirkete bu belge verilebilmektedir.

 

ISO 9001 belgeli bir şirketin hizmet alt yapısının kusursuz işlediği varsayılmaktadır. Bu tarz şirketler de verim had safhadadır. Verimsizlik için her türlü önlem alınmaktadır. Iso 9001 belgesi şirket içinden biri tarafından verilemez. Iso 9001 belgesini üçüncü kişi ve kuruluşlar vermektedir. Iso 9001 belgesine başvurulduktan sonra şirket belli başlı kalite standartlarından geçmekte ve denetlenmektedir. Buna bağlı olarak denetimden ortalama 7 gün içinde cevap gelmekte ve ıso 9001 belgesi alıp alamayacağımız tarafımıza bildirilmektedir.

 ISO 9001 Belgesi Almak İçin Nereye Başvurulmalı

Belge için tanınan bir danışmanlık şirketine başvurabilir ya da bu belgeyi daha önce almış arkadaşlarınıza danışabilirsiniz.  ISO 9001 belgesi için gerekli evraklar ise şu şekilde olmaktadır;

– Vergi levhamızın fotokopisi,

– Faaliyet belgesi fotokopisi,

– Şirkette yetkili kişilerin imza sirküleri,

– Resmi gazete ye verilmiş olan, firmanın açılışına dair ilan,

– Şirket fatura örnekleri,

– Firmanın logosunun bulunduğu portfolyo,

– Firmanın ana faaliyet konusunu oluşturan hizmetlerin kapsamı ve bilgilendirilmesi,

– Şirkette çalışan elemanların sayısı, görev tanımları,

– Yönetime bir temsilcinin atanılması ve bu temsilcinin gerekli bilgileri,

– Firmanın faaliyet gösterdiği alanlar ve faaliyetlerin süreçleri,

– Yılda üretilen hizmet miktarı, verilen fire oranları, üretim kapasite raporları, memnun olunan ve olunmayan hizmetler, şikâyet duyulan hizmetler,

– Üretim aşaması, üretime hazırlığın nasıl yapıldığı, depolamanın ne şartlarda yapıldığına dair belgeler,

– Üretimde hangi makinaların kullanıldığı, seri no ve modellerini gösteren belgeler.

ISO 9001 belgesi alabilmek için öncelikle yukarıda sayılan belgelerin tümü eksiksiz bir şeklide hazırlanmalıdır. Daha sonra bu belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlandığı ilgili kuruluşa teyit edilir. Eksik ve yanlış beyandan şirketin kendi sorumlu olup, böyle bir durumda şirket yaptırımlara hazır olduğunu kabul eder.

Save